Bản tin thị trường nông sản tuần 49 (05/12 – 09/12)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bản tin thị trường nông sản tháng 12 năm 2022

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham dự Hội nghị Kết nối, hỗ trợ thông tin về xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022 tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Theo Giấy mời số 235/GM-SNN&PTNT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc Tham dự Hội nghị Kết nối, hỗ trợ thông tin về xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Các Kế hoạch thực hiện tham gia Hội nghị […]

Bản tin thị trường nông sản tuần 48 (từ ngày 28/11- 02/12/2022)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin tức - Sự kiện

Đào tạo, tập huấn - Tuyên truyền

Phân loại theo TT 38

Giám sát An toàn thực phẩm