Chuyên mục: Khảo sát thị trường

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Tiền Giang

Chuyên mục: Khảo sát thị trường, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023, ngày 14/11/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái tổ chức đoàn cán bộ nhà nước và các doanh nghiệp, HTX đi tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát thị trường, học […]

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Giang

Chuyên mục: Khảo sát thị trường, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023, ngày 23/10/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái tổ chức đoàn cán bộ nhà nước và các doanh nghiệp, HTX đi tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát thị trường, học […]

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Điện Biên

Chuyên mục: Khảo sát thị trường, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái tổ chức đoàn cán bộ nhà nước và các doanh nghiệp, HTX đi tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát thị trường, học tập kinh […]

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lai Châu

Chuyên mục: Khảo sát thị trường, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái tổ chức đoàn cán bộ nhà nước và các doanh nghiệp, HTX đi tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát thị trường, học tập kinh […]

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm về quản lý và sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản tại tỉnh Thanh Hóa

Chuyên mục: Khảo sát thị trường, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện kế hoạch tổ chức đoàn cán bộ nhà nước và doanh nghiệp, hợp tác xã đi tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm về quản lý và sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2023 và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông sản Yên […]

Tổ chức đoàn công tác gồm cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tìm hiểu, khảo sát thị trường, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Hòa Bình (30/11 đến ngày 02/12/2022)

Chuyên mục: Khảo sát thị trường, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SNN ngày 17/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức đoàn công tác gồm cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tìm hiểu, khảo sát thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm […]

Hội nghị kết nối công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái – Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Bình

Chuyên mục: Khảo sát thị trường, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Lãnh đạo hai chi cục ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng của hai địa phương. Sáng ngày 26/11, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Bình phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm […]

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, khảo sát thị trường, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp tại Thành phố Hải Phòng năm 2022

Chuyên mục: Khảo sát thị trường, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-SNN ngày 08/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức đoàn công tác gồm cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tìm hiểu, khảo sát thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm […]

Tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường tìm kiếm đầu ra cho nông sản tại tỉnh Ninh Bình

Chuyên mục: Khảo sát thị trường, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Để tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông sản Yên Bái tại các thị trường ngoài tỉnh, trong đó có tỉnh Ninh Bình. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn công tác, tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường tìm kiếm […]