Chuyên mục: Đào tạo, tập huấn

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản năm 2021

Chuyên mục: tập huấn - tuyên truyền, Tin tức - Sự kiện, Tuyên truyền, đào tạo, Đào tạo, tập huấn Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021; Kế hoạch số 23/KH-SNN-QLCL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn […]

Báo cáo kết quả các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản năm 2020

Chuyên mục: tập huấn - tuyên truyền, Tuyên truyền, Đào tạo, tập huấn Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020; Kế hoạch số 19/KH-SNN-QLCL ngày 05/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện […]

CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ ATTP TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG, LÂM, THỦY SẢN NĂM 2019

Chuyên mục: tập huấn - tuyên truyền, Tin tức - Sự kiện, đào tạo, Đào tạo, tập huấn Ngày đăng: Người đăng: .

Tháng 4 năm 2019 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

KẾT QUẢ TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018

Chuyên mục: tập huấn - tuyên truyền, Tin tức - Sự kiện, Đào tạo, tập huấn Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 15 /KH-CCQLCL NLS và TS ngày 26 tháng 3 năm 2018 kế hoạch tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2018, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với Hội […]