Chuyên mục: Đào tạo, tập huấn

Báo cáo Triển khai thực hiện các lớp tập huấn năm 2023

Chuyên mục: Đào tạo, tập huấn Ngày đăng: Người đăng: .

Năm 2023, Chi cục đã tổ chức 16 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản với 770 học viên (đạt 128,3% so với kế hoạch), gồm: + 08 lớp với 413 học viên tham gia, học viên là các cơ sở sơ […]

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023

Chuyên mục: Đào tạo, tập huấn Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023, như sau: 1. Mục đích, yêu cầu 1.1. Mục đích 1.1.1. […]