Chuyên mục: Đào tạo, tập huấn

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023

Chuyên mục: Đào tạo, tập huấn Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023, như sau: 1. Mục đích, yêu cầu 1.1. Mục đích 1.1.1. […]