Chuyên mục: Xác nhận kiến thức

XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP (Cập nhật đến ngày 02.12.2019

Chuyên mục: Xác nhận kiến thức Ngày đăng: Người đăng: .

Năm 2019, Chi cục đã tổ chức 18 đợt thi XNKT ATTP cho 36 cơ sở chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản, với tổng số 247 lượt học viên tham gia. Kết quả 207/247 học viên đạt yêu cầu và 40 học viên không đạt yêu cầu, cụ thể như sau: STT Loại […]

CẬP NHẬT CƠ SỞ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP ĐẾN NGÀY 18.6.2019

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Xác nhận kiến thức, đào tạo Ngày đăng: Người đăng: .

Tính đến ngày 18.6.2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã tổ chức thi và cấp 32 giấy xác nhận kiến thức cho 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đạt yêu cầu theo quy định.

DANH SÁCH XÁC NHÂN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 6/8/2018

Chuyên mục: Xác nhận kiến thức Ngày đăng: Người đăng: .

Danh sách các cơ sở được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2018 do Chi cục QLCL NLS và TS cấp

THỦ TỤC XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Xác nhận kiến thức Từ khóa: , , , Ngày đăng: Người đăng: .

Thủ tục, hồ sơ cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về việc hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm