Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện

Thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Thủ tục hành chính Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh […]