Chuyên mục: Xác nhận chuỗi sản phẩm AT

Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Xác nhận chuỗi sản phẩm AT Ngày đăng: Người đăng: .

Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn