Chuyên mục: Tự công bố sản phẩm

Danh sách các bản tự công bố sản phẩm tính đến ngày 30.9.2023

Chuyên mục: Tự công bố sản phẩm Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 25/9/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm Quế điếu Phúc Long cùa Công ty TNHH nông lâm sản Phúc Long – Văn Yên (có địa chỉ tại thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). […]

Danh sách các bản tự công bố sản phẩm tính đến ngày 31.7.2023

Chuyên mục: Tự công bố sản phẩm Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 24.7.2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm Chè Suối Giàng cùa cơ sở Trần Thị Nga (cơ sở sản xuất chè Suối Giàng Bình Nga). Danh sách các bản tự công bố sản phẩm tính đến ngày 31.7.2023 như […]

Danh sách các bản tự công bố sản phẩm (tính đến ngày 12/6/2023

Chuyên mục: Tự công bố sản phẩm Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi […]

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm (Cập nhật tới ngày 20.3.2023)

Chuyên mục: Tự công bố sản phẩm Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi […]

Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Thủ tục hành chính, Tin tức - Sự kiện, Tự công bố sản phẩm Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi […]