Chuyên mục: Nghị định

NGHỊ ĐỊNH 15/2018

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

NGHỊ ĐỊNH 115/2018/NĐ-CP THAY THẾ NĐ 178/2013/NĐ-CP XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Chuyên mục: Nghị định, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Nghị định 115/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

NGHỊ ĐỊNH 178

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số Số: 178/2013/NĐ-CP
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.