Chuyên mục: Phân loại theo TT 38

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỢT 2 NĂM 2019

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Phân loại theo TT 38, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-CCQLCL-QLCL ngày 16/8/2019 Kế hoạch kiểm tra, thẩm định, giám sát và hậu kiểm về an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản đợt 2 năm 2019,
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tổ chức đoàn kiểm tra, thẩm định, giám sát và hậu kiểm về an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản đợt 2 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN, KINH DOANH CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI (Tính đến tháng 8 năm 2019)

Chuyên mục: Giám sát An toàn thực phẩm, Kiểm tra-Thanh tra, Phân loại theo TT 38, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: , , , Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch kiểm tra, thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở chế biến, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kết quả kiểm tra, giám sát, hậu kiểm an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản “Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2019”

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Phân loại theo TT 38 Ngày đăng: Người đăng: .

Tổng số cơ sở được kiểm tra là 24 cơ sở chế biến, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản, trong đó: xếp loại A: 04 cơ sở; xếp loại B: 13 cơ sở; ký cam kết: 1cơ sở; kiểm tra lần đầu, không đánh giá: 6 cơ sở, cụ thể như sau: – […]

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, HẬU KIỂM AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Phân loại theo TT 38 Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với Phòng Kinh tế; Phòng Nông nghiệp; Ban quản lý các chợ và Ủy ban nhân dân các xã, phường đã kiểm tra 32 cơ sở chế biến, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản, trong đó: xếp loại A: […]