KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN, KINH DOANH CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI (Tính đến tháng 8 năm 2019)

Thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã kiểm tra, thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm 40 cơ sở chế biến, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả cụ thể như sau:

Bài viết liên quan:

Công khai danh sách phân xếp loại A/B/C trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 (Tính tới thời điểm 12.12.2022)

Bản tin thị trường nông sản tuần 49 (05/12 – 09/12)

Bản tin thị trường nông sản tháng 12 năm 2022

Công khai danh sách các cơ sở ký cam kết an toàn thực phẩm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT (Tính tới thời điểm 07/12/2022)

Tham dự Hội nghị Kết nối, hỗ trợ thông tin về xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022 tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh