Kết quả kiểm tra, giám sát, hậu kiểm an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản “Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2019”

Tổng số cơ sở được kiểm tra là 24 cơ sở chế biến, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản, trong đó: xếp loại A: 04 cơ sở; xếp loại B: 13 cơ sở; ký cam kết: 1cơ sở; kiểm tra lần đầu, không đánh giá: 6 cơ sở, cụ thể như sau:

– Chế biến các sản phẩm từ thịt (giò, chả, thịt sấy…): 16 cơ sở (10 cơ sở xếp loại B; 06 cơ sở không đánh giá do kiểm tra lần đầu và chưa có đăng ký kinh doanh).

– Kinh doanh và thu gom nông sản (rau, thịt, gạo…): 05 cơ sở (03 cơ sở xếp loại A; 02 cơ sở loại B).

– Kinh doanh thủy sản: 03 cơ sở (01 cơ sở loại A, 01 cơ sở loại B và 01 cơ sở ký cam kết).

(Chi tiết xem tại Phụ lục kèm theo)

Bài viết liên quan:

Công khai danh sách phân xếp loại A/B/C trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 (Tính tới thời điểm 12.12.2022)

Kết quả kiểm tra, thẩm định phân xếp loại A,B, C đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021 (Cập nhật tới ngày 30.11.2021)

Danh sách các cơ sở thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP nông lâm sản và thủy sản (Đợt 1, 2 năm 2021)

Kết quả kiểm tra, thẩm định, đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2020 (tính đến 18/5/2020)

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỢT 2 NĂM 2019