CÔNG VĂN V/V NỘP HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Thực hiện Công văn số 699/UBND-VX ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 536/SNN-VP ngày 13/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đề nghị người dân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính lựa chọn hình thức thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

(Kèm theo Công văn số 48/CCQLCL-QLCL ngày 24/4/2020)

Bài viết liên quan:

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 5/2023

Bản tin lúa gạo (từ 13/3 – 17/3/2023)

Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ

Bản tin thị trường nông sản tuần 49 (05/12 – 09/12)

Bản tin thị trường nông sản tháng 12 năm 2022