Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của tỉnh Yên Bái về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vị quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 454/SNN-VP ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc triển khai, thực hiện các thủ tục hành chính được bãi bỏ. Nội dung Chi tiết các văn bản như sau:

Bài viết liên quan:

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 5/2023

Bản tin lúa gạo (từ 13/3 – 17/3/2023)

Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ

Văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Bản tin thị trường nông sản tuần 49 (05/12 – 09/12)