Ban hành tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022

Thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã xây dựng 02 tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm và đã được Sở Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Sau đây là nội dung của 02 tờ rời:

  1. Tờ rời có nội dung: Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Tờ rời có nội dung: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm

Bài viết liên quan:

Ban hành tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản năm 2021

Báo cáo kết quả các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản năm 2020

Thông tin về việc thu hồi sản phẩm mất an toàn thực phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên lối sống mới do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Yên Bái tổ chức thực hiện

Phỏng vấn Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản về việc sử dụng Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái