Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hồng Hoài

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-CCQLCL ngày 18/8/2022, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Yên Bái đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở chế biến chè của Công ty TNHH Hồng Hoài – Địa chỉ: Thôn Chấn Hưng, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Quá trình kiểm tra tại kho chứa tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH Hồng Hoài đã phát hiện 24 kg phụ gia thực phẩm màu vàng mang tên Idacol Green V601:1-120 chứa trong thùng nhựa màu xanh. Đây là phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, bắt buộc phải đăng ký bản công bố sản phẩm. Phụ gia trên đã được công bố tại Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế: Bản công bố sản phẩm số 11/2018/0302606809-DKCB ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Công ty TNHH Roha Dyechem Việt Nam; Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9797/2019/DKSP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đối với phụ gia thực phẩm màu xanh Idacol Green V60:1-120 của Công ty TNHH Roha Dyechem Việt Nam (Mã hồ sơ: 18.12.27.18338.DKCB). Trong nội dung bản công bố không có sản phẩm chè xanh là đối tượng được sử dụng phụ gia trên.

Đoàn kiểm tra đột xuất của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Yên Bái đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động sản xuất, chế biến chè xanh có sử dụng phụ gia trên, tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đồng thời niêm phong kho tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH Hồng Hoài có chứa 24 kg phụ gia thực phẩm màu vàng mang tên Idacol Green V601:1-120 và niêm phong 350 kg chè xanh sản xuất ngày 17 tháng 8 năm 2022.

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 70/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hồng Hoài với lỗi Sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm với số tiền phạt 50.000.000 đồng và buộc tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính tại công ty TNHH Hồng Hoài.

Trong buổi sáng ngày 06 tháng 9 năm 2022, tại Công ty TNHH Hồng Hoài, dưới sự giám sát của Đại diện chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Đại diện Ủy ban nhân dân xã Nậm Búng và sự chứng kiến của Công nhân Công ty TNHH Hồng Hoài; Ban lãnh đạo Công ty cùng một số công nhân đã mang toàn bộ phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm mang đi chôn lấp. Việc chôn lấp dưới sự giám sát của Đại diện chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Đại diện Ủy ban nhân dân xã Nậm Búng và sự chứng kiến của Công nhân Công ty TNHH Hồng Hoài.

Bài viết liên quan:

Định hướng chỉ đạo công tác chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

Bản tin thị trường tháng 3/2024

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024