Tham dự Hội nghị Kết nối, hỗ trợ thông tin về xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022 tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Theo Giấy mời số 235/GM-SNN&PTNT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc Tham dự Hội nghị Kết nối, hỗ trợ thông tin về xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Các Kế hoạch thực hiện tham gia Hội nghị Kết nối, tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022 tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh. Đoàn Công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái đã tham gia Hội nghị Kết nối, hỗ trợ thông tin về xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã chủ trì tổ chức 02 gian hàng bày bán, giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái. Sau đây là một số hình ảnh:

Khai mạc hội chợ tại Hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh – Đông 2022 tại TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Một số hình ảnh về Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản tham gia gian hàng hội chợ:

Bài viết liên quan:

Bản tin thị trường nông sản tuần 49 (05/12 – 09/12)

Bản tin thị trường nông sản tháng 12 năm 2022

Công khai danh sách các cơ sở ký cam kết an toàn thực phẩm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT (Tính tới thời điểm 07/12/2022)

Tham dự Hội nghị Kết nối, hỗ trợ thông tin về xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022 tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Bản tin thị trường nông sản tuần 48 (từ ngày 28/11- 02/12/2022)