Ban hành tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2023

Thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã xây dựng 02 tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm và đã được Sở Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Sau đây là nội dung của 02 tờ rời:

1. Tờ rời có nội dung: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm

2. Tờ rời có nội dung: Quy định mới về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bài viết liên quan:

Bản tin thị trường nông sản tháng 2/2024

Bản tin thị trường nông sản tháng 1/2024

Yên Bái phấn đấu truy xuất nguồn gốc 10 nhóm sản phẩm nông sản, thực phẩm chủ lực vào năm 2025

Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái