CÁC PHÒNG, BAN

  1. Lãnh đạo Chi cục
Tên Chức danh Điện thoại
Bùi Mạnh Hùng Chi cục trưởng 0216 3 892 654
Hoàng Văn Toàn Phó Chi cục trưởng
0216 3 892 650

      2. Phòng Quản lý Chất lượng, chế biến thương mại nông sản

      Điện thoại: 0126 3 892 652

Tên Chức danh Ghi chú
Đỗ Thành Dương Trưởng phòng
Trương Công Hải Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thùy Dương Chuyên viên
Lò Thị Thương Chuyên viên
Nguyễn Thị Kim Dung Chuyên viên
Nguyễn Văn Hải Chuyên viên
Nguyễn Mai Hiên Chuyên viên

      3. Phòng Hành chính – Tổng hợp

      Điện thoại: 0216 3 892 629

Tên Chức danh Ghi chú
Đỗ Thanh Bình Trưởng phòng
Nguyễn Xuân Thao Chuyên viên
Nguyễn Thị Ánh Hồng Chuyên viên
Nguyễn Thị Thúy Vân Kế toán
Hoàng Thị Tho Chuyên viên
Nguyễn Thị Vân Anh Văn thư – Thủ quỹ
Vũ Thu Hiền Nhân viên
Nguyễn Quốc Khánh Lái xe