Chuyên mục: Tuyên truyền

Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình tuyên truyền về ATTP năm 2023

Chuyên mục: Tuyên truyền Ngày đăng: Người đăng: .

Năm 2023, Chi cục triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền về an toàn thực phẩm: đã in và phát 18.000 tờ rời (đạt 100% so với kế hoạch) cho các huyện, thị  xã, thành phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm: 9.000 tờ với nội dung Quyền và nghĩa […]

Ban hành tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2023

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Tuyên truyền Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã xây dựng 02 tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm và đã được Sở Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Sau […]

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2023

Chuyên mục: Tuyên truyền Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 07/3/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2023, cụ thể như sau: 1. Mục đích, yêu cầu – Thông qua hoạt động […]

Ban hành tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022

Chuyên mục: Tuyên truyền Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã xây dựng 02 tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm và đã được Sở Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Sau đây […]