Chuyên mục: Xác nhận chuỗi sản phẩm AT

Công khai danh sách chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn năm 2023

Chuyên mục: Xác nhận chuỗi sản phẩm AT Ngày đăng: Người đăng: .

Công tác xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn năm 2023: Cấp 02 giấy xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn cho sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, cụ thể là chuỗi thịt lợn sấy và thịt trâu sấy. Danh sách các chuỗi cung ứng sản […]

Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Xác nhận chuỗi sản phẩm AT Ngày đăng: Người đăng: .

Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn