Chuyên mục: Xác nhận chuỗi sản phẩm AT

Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn năm 2019 – 2020

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Xác nhận chuỗi sản phẩm AT Ngày đăng: Người đăng: .

Tính từ thời điểm 9/12/2019 đến 27/12/2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Yên Bái đã cấp 06 sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Xác nhận chuỗi sản phẩm AT Ngày đăng: Người đăng: .

Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn