Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra

Công khai danh sách phân xếp loại A/B/C trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Tổng số cơ sở đã được kiểm tra, giám sát đến thời điểm báo cáo là 156 cơ sở, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thẩm định, kiểm tra định kỳ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Quyết định số 30/QĐ-CCQLCL ngày 19/4/2023 về việc thành lập Đoàn thẩm định, kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản định kỳ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm […]

Kết quả thẩm định, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Quyết định số 107/QĐ-CCQLCL ngày 30/12/2022 về việc thành lập Đoàn thẩm định, kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản dịp Tết Nguyên đán Quý mão và mùa Lễ hội xuân năm […]