Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành

Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái, Xúc tiến thương mại Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là […]

Văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Kế hoạch số 03/KH-CCQLCL ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS Yên Bái về việc triển khai cải cách hành chính năm 2022 Kế hoạch số 07/KH-CCQLCL ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS Yên Bái về việc tổ chức thực hiện kê […]

Phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế – kỹ thuật theo hướng hiện đại

Chuyên mục: HỆ THỐNG VĂN BẢN, Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 05/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.Ảnh minh họa Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế – kỹ thuật theo hướng […]

Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Thủ tục hành chính, Tin tức - Sự kiện, Tự công bố sản phẩm Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi […]

Quyết định số 145/QĐ-SNN ngày 29/6/2021 ban hành Quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành, Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Sở Nông nghiệp ban hành Quyết định số 145/QĐ-SNN về việc Ban hành Quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vị quản lý của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. […]

Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: Quyết định, Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau đây là nội dung chi tiết của Quyết […]

Công văn số 2480/BNN-QLCL ngày 04/5/2021 v/v tổ chức quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 4/5/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số Công văn số 2480/BNN-QLCL về việc tổ chức quản lý chất lượng nông lâm thủy sản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Sau đây là nội dung chi tiết của công văn

Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của tỉnh Yên Bái về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vị quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 454/SNN-VP ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc triển khai, thực hiện các thủ tục hành chính được bãi bỏ. Nội dung Chi […]

CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, ATTP NÔNG SẢN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2021

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Mùa lễ hội Xuân 2021. Sau đây là nội dung […]

Công văn số 1519/SNN-QLCL ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái về việc phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Giám sát An toàn thực phẩm, Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Nhằm kiểm soát sản phẩm “Pate Minh Chay” nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum typ B – gây mất an toàn thực phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Trụ sở tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) trên địa bàn tỉnh […]