Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp

Công văn số 2480/BNN-QLCL ngày 04/5/2021 v/v tổ chức quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 4/5/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số Công văn số 2480/BNN-QLCL về việc tổ chức quản lý chất lượng nông lâm thủy sản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Sau đây là nội dung chi tiết của công văn

CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, ATTP NÔNG SẢN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2021

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Mùa lễ hội Xuân 2021. Sau đây là nội dung […]