Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp

Mạng lưới Tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BNN-QLDN ngày 10/1/2022 về việc “Ban hành lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các Quyết định phê […]

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 11/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với kêu gọi […]

Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.