Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp

Thông báo tạm dừng đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản từ năm 2023

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

 Ngày 19/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 9273/BNN-CCPT về chấm điểm công tác quản lý chất lượng, chế biến và phát triển nông lâm thủy sản. Theo nội dung văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tạm dừng việc đánh giá, xếp hạng công tác […]

Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 15/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BNNPTNT về việc bãi bỏ một số thông tư về khảo nghiệm giống cây trồng, quy chuẩn quốc gia lĩnh vực trồng trọt, kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản, nội dung cụ thể như […]

Mạng lưới Tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BNN-QLDN ngày 10/1/2022 về việc “Ban hành lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các Quyết định phê […]

Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.