Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng

Văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Kế hoạch số 03/KH-CCQLCL ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS Yên Bái về việc triển khai cải cách hành chính năm 2022 Kế hoạch số 07/KH-CCQLCL ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS Yên Bái về việc tổ chức thực hiện kê […]

Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Thủ tục hành chính, Tin tức - Sự kiện, Tự công bố sản phẩm Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi […]

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Tin tức - Sự kiện, Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch làm việc trong […]