Chuyên mục: Nghị định

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nội dung Nghị định như sau:

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 24/1/2022, Bộ Y tế ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT hợp nhất 02 Nghị định gồm: Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, […]

Nghị định về nhãn hàng hóa

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14/4/027, Chính phủ ban hàng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Nghị định quy định về nội dung, cách ghi và quản lý Nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu. Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP về […]

Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.