Chuyên mục: Quyết định

Quyết định số 346/QĐ-TTg

Chuyên mục: Quyết định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 346/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chi tiết quyết định tại:

Quyết định 145/QĐ-SNN gày 29/6/2021

Chuyên mục: Quyết định Ngày đăng: Người đăng: .

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 145/QĐ-SNN ngày 29/6/2021 về quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 14/6/2021

Chuyên mục: Quyết định, Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau đây là nội dung chi tiết của Quyết […]