Chuyên mục: Thông tư

QUẢN LÝ PHỤ GIA THỰC PHẨM – THÔNG TƯ 24/2019/TT-BYT THAY THẾ THÔNG TƯ 27/2012/TT-BYT

Chuyên mục: Thông tư, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Thông tư số 24/2019/TT-BYT thay thế Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

THÔNG TƯ 38/2018/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

THÔNG TƯ 17/2018/TT-BNNPTNT THAY THẾ THÔNG TƯ 51/2014/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Thông tư, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và […]

THÔNG TƯ 15 BỘ Y TẾ

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

THÔNG TƯ số 15/2012/TT-BYT
Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

Chuyên mục: Thông tư, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 10/7/2018, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/8/2018.

THÔNG TƯ 06/2018/BNNPTNT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 48/20122/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Thông tư, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Theo đó Thông tư số 48/2012/BNNPTNT sẽ sửa đổi một số nội dung. Nội dung về trồng trọt theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt bị bãi bỏ. Do đó một số Quyết định cũng bị bãi bỏ theo như: Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn”…

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 286/2016/TT-BTC

Chuyên mục: Thông tư, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thông sửa đổi thông tư 286/2016/tt-btc có hiệu lực từ ngày 22/6/2018

THÔNG TƯ 286 – PHÍ, LỆ PHÍ AN TOÀN THỰC PHẨM

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

VVăn bản hợp nhất Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Thông tư, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư số 74 và Thông tư số 11 về truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý nông lâm sản không đảm bảo an toàn…

Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

THÔNG TƯ 51/2014/TT-BNNPTNT
Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ