Chuyên mục: Thủ tục hành chính

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

Chuyên mục: Thủ tục hành chính Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Công văn số 1367/SNN-VP ngày 19/7/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2023, Công văn số 982/SNN-VP ngày 31/5/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số […]

Rút ngắn quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Chuyên mục: Thủ tục hành chính Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xây dựng quy trình nội bộ (có rút ngắn thời gian từ 15 ngày xuống còn 12 ngày) trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đối với 02 thủ tục hành […]

Quyết định 92/QĐ-UBND về công bố Danh mục TTHC

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Tỉnh Yên Bái Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 30/1/2023, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thú y, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải […]

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

Chuyên mục: Thủ tục hành chính Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-SNN ngày 05/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, […]

Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Chuyên mục: Thủ tục hành chính Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-SNN ngày 05/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, ngày 17/1/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát […]

Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Thủ tục hành chính, Tin tức - Sự kiện, Tự công bố sản phẩm Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi […]

Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Xác nhận chuỗi sản phẩm AT Ngày đăng: Người đăng: .

Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Thủ tục hành chính Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh […]