Chuyên mục: Phân xếp loại

Công khai kết quả các cơ sở đã ký cam kết đảm bảo ATTP năm 2023 (Tính đến thời điểm 10.12.2023)

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Đến thời điểm báo cáo, Chi cục đã xác nhận cho 21 cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả cụ thể như sau: Kết quả kiểm tra các cơ […]

Công khai danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Đến thời điểm báo cáo, Chi cục phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái tiếp nhận và thẩm định cho 74 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm, trong đó cấp 69 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 67 cơ […]

Công khai danh sách phân xếp loại A/B/C trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Tổng số cơ sở đã được kiểm tra, giám sát đến thời điểm báo cáo là 156 cơ sở, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thẩm định, kiểm tra định kỳ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Quyết định số 30/QĐ-CCQLCL ngày 19/4/2023 về việc thành lập Đoàn thẩm định, kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản định kỳ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm […]

Kết quả thẩm định, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023

Chuyên mục: Kiểm tra-Thanh tra, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Quyết định số 107/QĐ-CCQLCL ngày 30/12/2022 về việc thành lập Đoàn thẩm định, kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản dịp Tết Nguyên đán Quý mão và mùa Lễ hội xuân năm […]