Chuyên mục: Giám sát An toàn thực phẩm

Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hồng Hoài

Chuyên mục: Giám sát An toàn thực phẩm, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-CCQLCL ngày 18/8/2022, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Yên Bái đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở chế biến chè của Công ty TNHH Hồng Hoài – Địa chỉ: Thôn Chấn Hưng, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Quá trình […]

Danh sách các cơ sở thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP nông lâm sản và thủy sản (Đợt 1, 2 năm 2021)

Chuyên mục: Giám sát An toàn thực phẩm, Kiểm tra-Thanh tra, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Danh sách các cơ sở đã được thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Đợt 1, 2 năm 2021).

Công văn số 1519/SNN-QLCL ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái về việc phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Giám sát An toàn thực phẩm, Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Nhằm kiểm soát sản phẩm “Pate Minh Chay” nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum typ B – gây mất an toàn thực phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Trụ sở tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) trên địa bàn tỉnh […]

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN, KINH DOANH CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI (Tính đến tháng 8 năm 2019)

Chuyên mục: Giám sát An toàn thực phẩm, Kiểm tra-Thanh tra, Phân loại theo TT 38, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: , , , Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch kiểm tra, thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở chế biến, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ ATTP (Tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2018)

Chuyên mục: Giám sát An toàn thực phẩm, Xác nhận kiến thức Ngày đăng: Người đăng: .

Tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2018, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã cấp 31 giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở.

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP (Tính đến tháng 6 năm 2018)

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Giám sát An toàn thực phẩm Từ khóa: , , , Ngày đăng: Người đăng: .

Tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2018, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã cấp 16 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.