Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021; Kế hoạch số 23/KH-SNN-QLCL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021;

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 13/KH-CCQLCL ngày 18 tháng 3 năm 2021 Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2021, kết quả cụ thể như sau:

1. Tên các lớp tập huấn:

+ Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

+ Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã.

2. Số lượng, Thời gian, địa điểm:

– Đối tượng:

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

+ Cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã.

– Số lượng:

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản: 07 lớp.

+ Cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã: 09 lớp.

– Thời gian:

 + Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản : Từ ngày 26/3 đến hết ngày 23/4 năm 2021.

+ Cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã: Từ ngày 31/8 đến hết ngày 15/10 năm 2021.

– Địa điểm: Tại hội trường các lớp tập huấn do địa phương 09 huyện, thị xã, thành phố bố trí và phối hợp tổ chức.

3. Số lượng và thành phần học viên:

3.1. Các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Tổng số học viên: 355 học viên là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, chi tiết cụ thể như sau:

TTĐịa điềm tập huấnSố lớpSố ngườiĐối tượng tập huấn
1Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên155Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản
2Ủy ban nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên152Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản
3Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên141Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản
4Ủy ban nhân dân phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ150Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản
5UBND thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn153Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản
6Hội trường Trung tâm chính trị huyện Lục Yên158Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản
7Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Văn Yên146Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản
 Tổng số7355 

3.2. Các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã.

Tổng số học viên: 326 học viên là cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã chi tiết cụ thể như sau:

TTĐịa điềm tập huấnSố lớpSố ngườiĐối tượng tập huấn
1Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trấn Yên141Cán bộ cấp huyện, cấp xã
2UBND huyện Trạm Tấu124Cán bộ cấp huyện, cấp xã
3Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mù Cang Chải.132Cán bộ cấp huyện, cấp xã
4Trung tâm Hội nghị huyện Văn Yên.150Cán bộ cấp huyện, cấp xã
5Trung tâm dịch vụ hỗ trợ PTNT huyện Văn Chấn141Cán bộ cấp huyện, cấp xã
6Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi, TX Nghĩa Lộ127Cán bộ cấp huyện, cấp xã
7Trung tâm dịch vụ hỗ trợ PTNT huyện Yên Bình138Cán bộ cấp huyện, cấp xã
8Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh, Tp Yên Bái.127Cán bộ cấp huyện, cấp xã
9Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên146Cán bộ cấp huyện, cấp xã
 Tổng cộng9326 

4. Giảng viên, ban tổ chức:

– Giảng viên chính các lớp tập huấn tại Quyết định số 26/QĐ-CCQLCL ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc thành lập tổ giảng viên tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2021. Trực tiếp giảng bài gồm các giảng viên: Trương Công Hải, Lò Thị Thương; Trần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng.

– Ban tổ chức: Gồm các ông, bà có tên trong quyết định số 24/QĐ-CCQLCL ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc thành lập Ban tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2021.

5. Nội dung chương trình

5.1. Các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Thời gianNội dungNgười thực hiện
26/3/2021Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản tại Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn YênTrương Công Hải; Nguyễn Văn Hải
30/3/2021Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản tại Ủy ban nhân dân xã Y Can, huyện Trấn YênTrương Công Hải; Nguyễn Thùy Dương
02/4/2021Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản tại Ủy ban nhân dân Thị trấn Mậu A, huyện Văn YênNguyễn Thị Kim Dung; Lò Thị Thương
06/4/2021Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản tại Ủy ban nhân dân phường Tân An, thị xã Nghĩa LộĐỗ Thành Dương; Lò Thị Thương; Nguyễn Văn Hải
07/4/2021Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản tại Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn ChấnĐỗ Thành Dương; Lò Thị Thương; Nguyễn Văn Hải
09/4/2021Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản tại Hội trường Chính trị huyện Lục YênĐỗ Thành Dương; Lò Thị Thương; Nguyễn Văn Hải
23/4/2021Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Văn YênTrương Công Hải, Nguyễn Thùy Dương

5.2. Các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã.

Thời gianNội dungNgười thực hiện
31/8/2021Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã tại Hội trường Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trấn YênTrần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hoàng Thị Tho
14/9/2021Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã tại UBND huyện Trạm TấuTrần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hoàng Thị Tho
15/9/2021Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mù Cang Chải.Trần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hoàng Thị Tho
17/9/2021Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã tại Phòng họp số 2 – Trung tâm Hội nghị huyện Văn Yên.Trần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hoàng Thị Tho
06/10/2021Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã tại Trung tâm dịch vụ hỗ trợ PTNT huyện Văn ChấnTrần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hoàng Thị Tho
07/10/2021Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã tại Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi, TX Nghĩa LộTrần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hoàng Thị Tho
08/10/2021Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã tại Trung tâm dịch vụ hỗ trợ PTNT huyện Yên BìnhTrần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hoàng Thị Tho
12/10/2021Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã tại Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh, Tp Yên Bái.Trần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hoàng Thị Tho
15/10/2021Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục YênTrần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hoàng Thị Tho

6. Đánh giá kết quả lớp tập huấn

6.1 Giảng viên:

Là lãnh đạo, chuyên viên phòng Quản lý Chất lượng, chế biến, thương mại nông sản của Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản và phòng Hành chính – Tổng hợp. Đây là những cán bộ đã công tác nhiều năm có kinh nghiệm đào tạo, tập huấn, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung của lớp tập huấn. Phương pháp trình bày ngắn gọn, có sử dụng máy tính trình chiếu powerpoint nên học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức, giải đáp đầy đủ thắc mắc của học viên, có liên hệ với thực tế.

6.2. Nội dung Chương trình:

Nội dung chương trình, thời lượng tập huấn ngắn gọn, phù hợp với đối tượng học viên, tập trung nhấn mạnh vào những vấn đề trọng tâm:

– Các lớp tập huấn dành cho đối tượng là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngoài ra, giảng viên còn tích cực trao đổi, hướng dẫn cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế sản phẩm nông lâm thủy sản xây dựng một số quy trình vệ sinh nhà xưởng, quy định vệ sinh công nhân, quy trình truy xuất nguồn gốc… tại cơ sở; cập nhật một số các văn bản, quy định khác liên quan đến an toàn thực phẩm…

– Các lớp tập huấn dành riêng cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã: Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngoài ra, giảng viên còn tích cực trao đổi, hướng dẫn cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã thực hiện việc quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT…

6.3. Tài liệu tập huấn:

 Chất lượng tài liệu, bài giảng của giảng viên phù hợp với đối tượng và yêu cầu thực tế của học viên, trình bày rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ nội dung. Sau lớp tập huấn, các học viên đã nắm bắt được nội dung các văn bản quy phạm pháp luật từ đó nâng cao hiểu biết, trách nhiệm về tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

6.4. Điều kiện hội trường, trang thiết bị:

Ban tổ chức lớp học đã phối hợp với các địa phương nơi có các học viên tham gia lớp tận huấn chuẩn bị đầy đủ về nội dung giảng dạy, tài liệu, văn phòng phẩm; hội trường; các trang thiết bị phụ trợ  như: Máy tính, máy chiếu, loa đài… thực hiện chu đáo, chủ động. Địa điểm tổ chức lớp học nằm ở trung tâm các huyện, thành phố và thị xã thuận lợi cho học viên đi lại; hội trường thoáng mát, sạch sẽ, rộng rãi, đảm bảo cách ly phòng chống bệnh dịch bệnh Covid-19, tạo được sự thoải mái cho học viên.

6.5. Điều kiện, chế độ giảng viên, học viên:

Giảng viên được hỗ trợ tiền công tác phí, tiền ngủ, tiền đi lại và thù lao cho giảng viên. Các học viên tham gia tập huấn được hỗ trợ tài liệu, bút, vở, tiền ăn trưa (đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

6.6. Mức độ tham gia của các học viên trên lớp:

Học viên tập trung nghe giảng với thái độ nghiêm túc, say mê và nhiệt tình, khả năng tiếp thu tốt và tích cực trao đổi những nội dung chưa rõ đối với giảng viên. Cuối khóa 100% học viên được cấp chứng nhận đã hoàn thành lớp tập huấn.

7. Những hạn chế, tồn tại:

– Kinh phí phân bổ để thực hiện các lớp tập huấn có hạn trong khi nhu cầu tập huấn của các địa phương, của người dân lại cao cho nên chưa triển khai được nhiều lớp tập huấn tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái; một số học viên ở xa trung tâm khu vực tổ chức tập huấn chưa có kinh phí hỗ trợ cho việc đi lại.

8. Kiến nghị, đề xuất

Để làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong những năm tiếp theo, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị:

Tỉnh, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục quan tâm để Chi cục có điều kiện tổ chức các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm đến các đối tượng trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản nhằm nâng cao nhận thức về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong cộng đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2021; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trân trọng báo cáo./.

Một số hình ảnh của các lớp tập huấn năm 2021:

Bài viết liên quan:

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 5/2023

Bản tin lúa gạo (từ 13/3 – 17/3/2023)

Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ

Bản tin thị trường nông sản tuần 49 (05/12 – 09/12)

Bản tin thị trường nông sản tháng 12 năm 2022