Danh sách các bản tự công bố sản phẩm tính đến ngày 31.7.2023

Ngày 24.7.2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm Chè Suối Giàng cùa cơ sở Trần Thị Nga (cơ sở sản xuất chè Suối Giàng Bình Nga).

Danh sách các bản tự công bố sản phẩm tính đến ngày 31.7.2023 như sau:

DS-cac-ban-tu-cong-bo-san-pham-tinh-den-31.7.2023-1

Bài viết liên quan:

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 06/04/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/03/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 19/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 29/12/2023