Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm về quản lý và sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản tại tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch tổ chức đoàn cán bộ nhà nước và doanh nghiệp, hợp tác xã đi tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm về quản lý và sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2023 và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông sản Yên Bái tại các thị trường ngoài tỉnh, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tổ chức Đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả, chuyến làm việc của Đoàn công tác tại tỉnh Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thanh Hóa đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Bài viết liên quan:

Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm nông sản, thủy sản tỉnh Yên Bái tại Hà Nội từ ngày 29/11 – 03/12/2023

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Tiền Giang

Bản tin thị trường nông sản tháng 11/2023

Kết nối cung – cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tại tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Yên Bái phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030