Quyết định 92/QĐ-UBND về công bố Danh mục TTHC

Ngày 30/1/2023, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thú y, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái.

Bài viết liên quan:

Yên Bái phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030

Quyết định 1547/QĐ-UBND Phân bổ kinh phí hỗ trợ DNNVV

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ

Rút ngắn quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản