Danh sách các bản tự công bố sản phẩm tính đến ngày 12.12.2023

Ngày 12/12/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 05 bản tự công bố sản phẩm của Công ty cổ phần du lịch Qfarm – Chi nhánh Suối Giàng (Địa chỉ: bản Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), gồm các sản phẩm: Hồng trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng, Lục trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng, Hoàng trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng, Bạch trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng, Trà Bancha Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng.

Danh sách các bản tự công bố tính đến ngày 12/12/2023 như sau:

Bài viết liên quan:

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 06/04/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/03/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 19/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 29/12/2023