Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 29/12/2023

  • Ngày 13/12/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm của Công ty cổ phần Yên Thành (địa chỉ tại tổ 2, TT Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), sản phẩm Măng ăn liền Yên Thành
  • Ngày 19/12/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 02 bản tự công bố sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn mộc trà Shan Tuyết – Ruby (địa chỉ tạo số nhà 132, đường Điện Biên, tổ 11, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), sản phầm gồm: Trà túi lọc Tâm An, Cố nhân trà.

=> Danh sách các bản tự công bố tính đến ngày 29/12/2023 như sau:

Bài viết liên quan:

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 06/04/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/03/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 19/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 29/12/2023