Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/01/2024

Ngày 04/01/2024, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Đức YB (địa chỉ tại Số nhà 22, đường Nguyễn Văn Mậu, TT. Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Việt Nam), sản phẩm Trà Ô Long Bốn Mùa (Si Ji Chuen)

=> Danh sách các bản tự công bố tính đến ngày 04/01/2024 như sau:

Bài viết liên quan:

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 06/04/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/03/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 19/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 29/12/2023