Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 19/01/2024

Ngày 19/1/2024, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm của Hộ kinh doanh Bùi Thị Hà (địa chỉ tại Số nhà 25, đường Thanh Niên, tổ 6, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), sản phẩm Chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng (Hà Lượng).

=> Danh sách các bản tự công bố tính đến ngày 19/01/2024 như sau:

Bài viết liên quan:

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 06/04/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/03/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 19/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/01/2024

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 29/12/2023