Tag Archives: Hội nghị

Hội nghị “Định hướng công tác chất lượng, chế biến gắn với phát triển thị trường nông lâm thủy sản”

Ngày 27/6, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Định hướng công tác chất lượng, chế biến gắn với phát triển thị trường nông lâm thủy sản”.

Chủ trì Hội nghị là Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT và Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng. Tham gia Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện Bộ Y tế, Bộ Công thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Ban quản lý ATTP, Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan được giao nhiệm vụ QLCL, ATTP và phát triển thị trường nông lâm thủy sản của các địa phương và một số Hiệp hội ngành hàng nông lâm thủy sản chủ lực, tập đoàn bán lẻ lớn,… Tham dự Hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021-2023, mặc dù trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn (nhiều tỉnh/thành phố thực hiện giãn cách xã hội, chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản bị đứt gãy, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản…), Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện và tổ chức triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách về chất lượng, ATTP theo hướng cải cách hành chính, phù hợp thực tiễn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn và hài hòa với chuẩn mực quốc tế.

Bộ đã kịp thời tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn triển khai Nghị quyết 165/NQ-CP trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối; Kế hoạch thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ đã trình Chính phủ ban hành 19 văn bản (Nghị định/Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị); phối hợp với Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP; trực tiếp ban hành 13 Thông tư về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; 98 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và 07 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm đã được thẩm định và cấp số hiệu.

Chỉ đạo lồng ghép định hướng, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường vào các văn bản chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững (Chỉ thị, Đề án, Chương trình, Kế hoạch, bộ tiêu chí giám sát…): Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2023-2030″; Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030; Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp hàng năm; Kế hoạch khung về giám sát an toàn thực phẩm của Bộ; Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa trên các tuyến biên giới, vùng biển, địa bàn nội địa và qua cảng hàng không quốc tế…

Hội nghị nhằm định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến, nâng cao chất lượng cho phát triển thị trường nông lâm thủy sản trong tình hình mới: Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị. Khuyến khích kinh tế hộ, kinh tế hợp tác nòng cốt là hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư, cải tiến quản lý nhà nước để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; kết nối nông thôn với đô thị… Gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn, gia tăng chế biến với công tác đàm phán tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường nông lâm thủy sản. Bảo đảm ATTP, nâng cao chất lượng gắn với truy xuất nguồn gốc theo chuẩn mực quốc tế, được thực hiện từ gốc, tại từng công đoạn và trong toàn bộ trong chuỗi giá trị ngành hàng nông lâm thủy sản…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu kết luận hội nghị: “Sản xuất, chất lượng an toàn thực phẩm, chế biến và thị trường, bốn khâu này phải gắn vào nhau. Thời gian tới, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cùng các đơn vị tiếp tục tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bốn vấn đề này.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các chuỗi liên kết, sản xuất chế biến cung ứng sản phẩm nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm, cần quan tâm, chỉ đạo sát sao để việc xây dựng chuỗi không chỉ dừng lại ở số lượng mà còn là vấn đề chất lượng.

Ngoài ra, phải gắn ba vấn đề chế biến, an toàn thực phẩm và thương hiệu với nhau. Hiện nay hệ thống chế biến đã có ở các tỉnh, tuy nhiên cần phải làm thế nào để tuyên truyền cho các cơ sở chế biến hiểu thêm về an toàn thực phẩm và an toàn lao động trong khi chờ nghị định ra đời. Đồng thời, sớm trình Chính phủ xây dựng được Nghị định thương hiệu quốc gia…