Chuyên mục: Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nội dung Nghị định như sau:

Quyết định số 346/QĐ-TTg

Chuyên mục: Quyết định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 346/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chi tiết quyết định tại:

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/02/2023 hợp nhất 02 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNTngày 25/12/2018 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông […]

Luật số 10/2022/QH15

Chuyên mục: Luật, pháp lệnh Ngày đăng: Người đăng: .

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 bao gồm 91 […]

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 24/1/2022, Bộ Y tế ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT hợp nhất 02 Nghị định gồm: Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, […]

Nghị định về nhãn hàng hóa

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14/4/027, Chính phủ ban hàng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Nghị định quy định về nội dung, cách ghi và quản lý Nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu. Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP về […]

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, nội dung thông tư như sau:

Quyết định 145/QĐ-SNN gày 29/6/2021

Chuyên mục: Quyết định Ngày đăng: Người đăng: .

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 145/QĐ-SNN ngày 29/6/2021 về quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 14/6/2021

Chuyên mục: Quyết định, Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau đây là nội dung chi tiết của Quyết […]

Thông tư 24/2019/TT-BYT

Chuyên mục: Thông tư, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Thông tư số 24/2019/TT-BYT thay thế Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.