Tag Archives: tự công bố

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/03/2024

Ngày 04/3/2024, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) tiếp nhận 04 bản tự công bố sản phẩm của 01 cơ sở Nguyễn Thị Kiều Diễm, địa chỉ tại thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, 04 sản phẩm gồm: xúc xích cá; chả cá; giò cá; mọc cá (chả cá viên).

=> Danh sách các bản tự công bố tính đến ngày 04/03/2024 như sau: