Tag Archives: Chuyển đổi số

Yên Bái phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2030″

Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2030” đưa ra mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản, toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước. Tạo lập và hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số, đưa chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các mặt của đời sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân. Xây dựng mô hình chuyển đổi số của tỉnh vừa đáp ứng các tiêu chí chung chuyển đổi số theo định hướng của Trung ương, vừa thể hiện những đặc trưng riêng của tỉnh Yên Bái “chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn”. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đưa thứ hạng chỉ số chuyển đổi số tỉnh Yên Bái vào nhóm 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Đến năm 2030, hoàn thiện hạ tầng để thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; ứng dụng sâu các công nghệ số mới trên cả ba trụ cột của chuyển đổi số: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phấn đấu nâng thứ hạng chỉ số chuyển đổi số tỉnh Yên Bái (DTI) vào nhóm 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đề án đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực cụ thể gồm: nhận thức số; thể chế số; hạ tầng số; nền tảng và dữ liệu số; nhân lực số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; các lĩnh vực ưu tiên theo Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ chuyển đổi số; tích hợp các chính sách, dự án, đề án chuyển đổi số khác đang triển khai trên địa bàn tỉnh.  

Nội dung chi tiết đề án như sau:

Xây dựng Kiến trúc Dữ liệu Nền tảng Ngành Nông nghiệp

Ngày 13/9, tại Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp đã diễn ra Hội thảo Xây dựng Kiến trúc Dữ liệu Nền tảng Ngành Nông nghiệp. Đây là một sự kiện quan trọng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, nhằm đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Việt Nam. Hội thảo mang đến những định hướng, chiến lược, và cơ cấu dữ liệu cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong thời kỳ hiện đại hóa và số hóa mạnh mẽ.

Trong bối cảnh một thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ thông tin và dữ liệu, việc xây dựng một kiến trúc dữ liệu nền tảng cho ngành nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng. Một kiến trúc dữ liệu tối ưu giúp nâng cao hiệu suất, quản lý tài nguyên hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn thực phẩm, và tạo ra cơ hội phát triển kinh tế cho nông dân và các doanh nghiệp liên quan.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, và các lãnh đạo các đơn vị ngành nông nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đề xuất các giải pháp tiên tiến để thu thập, quản lý, và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả, từ việc theo dõi thời tiết, quản lý sản xuất nông nghiệp, đến thị trường và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Theo ông Đỗ Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Chuyển đổi số và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, theo kết quả điều tra, dữ liệu hiện giờ còn phân tán, không có khả năng liên thông và hệ thống quản lý được xây dựng trên nhiều nền tảng khác nhau, thời gian khác nhau. Kiến trúc dữ liệu này sẽ đưa những dữ liệu dùng chung lên, khi được hệ thống hóa sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Trong tương lai sẽ có nhiều dữ liệu dùng chung về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản và dữ liệu quốc tế dùng chung thông qua việc ký kết thỏa thuận với các tổ chức quốc tế. Cơ chế chia sẻ dữ liệu và chất lượng dữ liệu là những vấn đề cần quan tâm trong việc xây dựng Kiến trúc Dữ liệu Nền tảng Ngành Nông nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ quan điểm cần xác định dữ liệu nào cần cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cần cho các địa phương; cần xác định mục đích chính của Kiến trúc Dữ liệu Nền tảng Ngành Nông nghiệp là phục vụ công tác quản lý nhà nước. Cần xem xét phạm vi chia sẻ dữ liệu và cách thức tổ chức dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu dùng chung phải kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Tính pháp lý của dữ liệu cần được đảm bảo để có thể sử dụng trong công việc.    

Hội thảo Xây dựng Kiến trúc Dữ liệu Nền tảng Ngành Nông nghiệp năm 2023 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và nông thôn tại Việt Nam thông qua sự tận dụng thông tin và dữ liệu một cách thông minh và hiệu quả.

Nguồn: HNN (mard.gov.vn)