Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ

Yên Bái phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2030″ Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – […]

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 11/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với kêu gọi […]