Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế hoạch số 33/KH-CCQLCL về hỗ trợ DNNVV

Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 30/10/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 33/KH-CCQLCL về việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp năm 2023. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là […]

Quyết định số 153/QĐ-SNN Phê duyệt kế hoạch thực hiện hỗ trợ DNNVV năm 2023

Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 16/10/2023, Sở Nông nghiệp ban hành Quyết định số 153/QĐ-SNN về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó: Nội dung hỗ trợ: Hỗ […]

Thông báo về việc hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp năm 2023

Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-CCQLCL ngày 26/9/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc Thành lập Tổ thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị lĩnh vực nông nghiệp năm 2023; Căn […]

Quyết định 1547/QĐ-UBND Phân bổ kinh phí hỗ trợ DNNVV

Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 30/8/2023, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó nội dung hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết, chuỗi giá […]

Mạng lưới Tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BNN-QLDN ngày 10/1/2022 về việc “Ban hành lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các Quyết định phê […]

Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ

Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là […]