Liên hệ

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 1132, Đường Yên Ninh, Tổ 3 Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 0216 3 892 629 - 0216 3 892 652

Email: qlclyenbai@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi


[recaptcha]