Tag Archives: tự công bố sản phẩm

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 19/01/2024

Ngày 19/1/2024, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm của Hộ kinh doanh Bùi Thị Hà (địa chỉ tại Số nhà 25, đường Thanh Niên, tổ 6, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), sản phẩm Chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng (Hà Lượng).

=> Danh sách các bản tự công bố tính đến ngày 19/01/2024 như sau:

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 04/01/2024

Ngày 04/01/2024, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Đức YB (địa chỉ tại Số nhà 22, đường Nguyễn Văn Mậu, TT. Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Việt Nam), sản phẩm Trà Ô Long Bốn Mùa (Si Ji Chuen)

=> Danh sách các bản tự công bố tính đến ngày 04/01/2024 như sau:

Danh sách các bản tự công bố cập nhật đến ngày 29/12/2023

  • Ngày 13/12/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm của Công ty cổ phần Yên Thành (địa chỉ tại tổ 2, TT Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), sản phẩm Măng ăn liền Yên Thành
  • Ngày 19/12/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 02 bản tự công bố sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn mộc trà Shan Tuyết – Ruby (địa chỉ tạo số nhà 132, đường Điện Biên, tổ 11, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), sản phầm gồm: Trà túi lọc Tâm An, Cố nhân trà.

=> Danh sách các bản tự công bố tính đến ngày 29/12/2023 như sau:

Danh sách các bản tự công bố sản phẩm tính đến ngày 30.9.2023

Ngày 25/9/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 01 bản tự công bố sản phẩm Quế điếu Phúc Long cùa Công ty TNHH nông lâm sản Phúc Long – Văn Yên (có địa chỉ tại thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Danh sách các bản tự công bố sản phẩm tính đến ngày 30.9.2023 như sau:

Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận. Để các cơ sở nắm được nội dung thực hiện tự công bố sản phẩm thực phẩm đúng theo quy định, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Thông báo số 14/TB-QLCL ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Nội dung chi tiết như sau: