Chuyên mục: Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm

Tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện nội dung tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh, Chi cục đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện sản xuất và đã phát sóng 40 chương trình tuyên truyền trên sóng truyền hình Trung ương, cụ thể như sau: 1. HTX […]