Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Bản tin thị trường nông sản tháng 2/2024

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: , , Ngày đăng: Người đăng: .

1. Bản tin giá cả nông sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1.1. Từ ngày 01 – 15/02/2024 TT Sản phẩm Thành phố Yên Bái Huyện Lục Yên Huyện Văn Yên Thị xã Nghĩa Lộ Huyện Mù Cang Chải 1 Gạo Chiêm hương 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 2 Gạo Séng cù 28.000 28.000 28.000 […]

Bản tin thị trường nông sản tháng 1/2024

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: , , Ngày đăng: Người đăng: .

1. Bản tin giá cả nông sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1.1. Từ ngày 01 – 15/01/2024 TT Sản phẩm Thành phố Yên Bái Huyện Lục Yên Huyện Văn Yên Thị xã Nghĩa Lộ Huyện Mù Cang Chải 1 Gạo Chiêm hương 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 2 Gạo Séng cù 28.000 28.000 28.000 […]

Bản tin thị trường nông sản tháng 11/2023

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

1. Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước Để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất kinh doanh, Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông […]

Bản tin thị trường nông sản tháng 10/2023

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

1. Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước Để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất kinh doanh, Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông […]

Bản tin thị trường nông sản tháng 9/2023

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

1. Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ […]

THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 6 THÁNG CUỐI NĂM: Tiếp tục là điểm sáng của rau quả, gạo và cà phê

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Theo ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, ngay từ đầu năm 2023, BCĐ đã nhận diện được những khó khăn thách thức để kịp thời có những chỉ đạo khắc phục đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai 3 nhóm giải pháp là: Đàm […]

Bản tin thị trường nông sản tháng 8/2023

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

1. Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ […]

Bản tin thị trường nông sản tháng 7/2023

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

1. Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 7/2023 Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực […]

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 6/2023

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Nguồn: Ban Chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 5/2023

Chuyên mục: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Nguồn: Ban Chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn