Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện

Công khai kết quả các cơ sở đã ký cam kết đảm bảo ATTP năm 2023 (Tính đến thời điểm 10.12.2023)

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Đến thời điểm báo cáo, Chi cục đã xác nhận cho 21 cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả cụ thể như sau: Kết quả kiểm tra các cơ […]

Công khai danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Phân xếp loại Ngày đăng: Người đăng: .

Đến thời điểm báo cáo, Chi cục phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái tiếp nhận và thẩm định cho 74 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm, trong đó cấp 69 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 67 cơ […]

Thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Thủ tục hành chính Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh […]