Tag Archives: Vi phạm hành chính

Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Ngày 22/12/2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm và Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm với hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không có thời hạn sử dụng

(Nội dung chi tiết tại: https://chicucqlclyenbai.gov.vn/?p=3395)


Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-BTH ngày 25/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc buộc tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với HTX Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm và Quyết định số 09/QĐ-BTH ngày 25/12/2023 về việc buộc tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với HTX Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm. Ngày 02/01/2024, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và đại diện UBND xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã cùng tiến hành giám sát việc tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở trên. Số lượng tiêu hủy cụ thể như sau:

– HTX Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm: Tiêu hủy 48 kg tinh bột sắn không có thời hạn sử dụng và 500 kg chè đen/12 bao có sử dụng tinh bột sắn trên.

– HTX Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm: Tiêu hủy 145 kg tinh bột sắn không có thời hạn sử dụng và 650 kg chè/16 bao có sử dụng tinh bột sắn trên.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tiêu hủy:

(Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính tại HTX Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm)
(Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính tại HTX Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm)

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Thực hiện Quyết định số 203/QĐ-SNN ngày 24/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè năm 2023, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra 09 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại huyện Văn Chấn.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm (có địa chỉ tại thôn Duyên Đồng) và Hợp tác xã Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm (có địa chỉ tại thôn Nghĩa Hưng) với hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không có thời hạn sử dụng.

Ngày 22/12/2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm và Quyết định số 05/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp thông 5 xã Nghĩa Tâm với cùng số tiền là 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 5, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thảo Nhung

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-CCQLCL ngày 06/7/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về thẩm định, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh chè năm 2023, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thảo Nhung có địa chỉ sản xuất tại phường Hợp Minh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện Công ty TNHH Thảo Nhung có hành vi vi phạm hành chính, cụ thể: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực.

Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã lập biên bản và gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị xem xét, quyết định xử phạt vi phạm hành chính ATTP trong chế biến chè.

Ngày 15/12/2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thảo Nhung số tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm 2, Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Tái chế thực phẩm vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 18, Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.